Rekabet Forumu Konferansları Kapsamında Türkiye’de İnovasyon Konusu Ele Alındı

TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Rekabet Forumu Konferansları kapsamında ilk olarak “inovasyon” konusu ele alındı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “Türkiye’de İnovasyon” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bahadır Balkır açılış konuşmasında şu konulara dikkat çekti:

“Dördündü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bu yeni düzen küresel rekabetçiliği inovasyon temelindeki yetkinlikler ile belirliyor. Daha hızlı, daha kaliteli ve daha verimli üretim yapan şirketler üzerlerinde yeni taleplerin baskısını her geçen gün daha fazla hissediyor. Müşteriler için değer yaratma; çalışanlarını yeni döneme uygun eğitme; çevre duyarlılığını ön plana alma; toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme; içinde bulundukları toplumun ihtiyaçlarına cevap verme bu yükümlülüklerden sadece birkaçı. Tüm bu görevleri eş zamanlı ve aynı kalitede hayata geçirirken şirketlerin göz ardı etmemesi gereken en önemli konulardan biri de rekabeti şekillendiren yeni aktörler. Adlarını belki daha önce duymadığımız küçük ve genç şirketler daha hızlı hareket ederek, daha esnek bir yaklaşım izleyerek bir adım öne geçiyorlar. Oyunu kurallarına göre oynamıyorlar, çünkü “oyun”u tümden değiştiriyorlar. Yeni oyunda ayakta kalabilmek dijital araçlar dahil bu yeni mekanizmaları, bu yeni kültürü ne kadar içselleştirdiğinizle alakalı. İnovasyon ise bu mekanizmaları besleyen yegane can damarı.”

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit sunumunda bir ülkenin ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi ve refah seviyesini yükseltebilmesi için teknolojik inovasyon yapması gerektiğinin altını çizdi. Başarılı inovasyon için üniversiteler ile şirketler arasındaki bağın güçlü olması gerektiği vurgulandı. Türkiye’de inovasyonun üniversiteler ve şirketler olmak üzere iki ayağını ele alan sunumda rekabet, regülasyon ve bilim ortamının gelişimi başlıklarına odaklanıldı.

REF Direktörü, Doktor Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz’un moderasyonunda yürütülen etkinliğin sonunda katılımcılardan gelen sorular cevaplandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir